Primaire tabs

  • Home
  • Amersfoort Rainproof

Amersfoort Rainproof

Groene Huis - Stadsbodem, Rudbeckia, Gaura  Engweg - Regenton met groendak

* Maart 2020: Deze amersfoortrainproofwebsite is nieuw en nog 'under construction'. Dat betekent dat nog niet alles goed functioneert. Omdat er al heel veel goede bruikbare informatie op staat, kunt u de website nu al wel gebruiken. Bedankt voor uw begrip.*

Het is duidelijk dat het klimaat verandert en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te laten zijn en blijven.  Als we niets doen krijgen we in de toekomst steeds meer last van droogte, hitte en wateroverlast door hevige regenval.

Een groene tuin helpt in het beperken van de overlast. Grond zonder tegels neemt schoon regenwater makkelijk op, hierdoor droogt de tuin minder snel uit. En door het regenwater niet in het riool te laten lopen maar in de tuin, zal de wateroverlast op straat ook afnemen. Daarnaast zorgt een tuin met weinig stenen en veel planten voor verkoeling in de zomer en voor meer natuur in de stad. Kortom een groene tuin met weinig verstening levert een belangrijke bijdrage aan een klimaatbestendige leefbare stad.

Asterstraat Soesterkwartier  Vergulde Wagen - Tegels

Deze website is een onderdeel van het Netwerk Steenbreek Amersfoort. In Amersfoort hebben groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en het waterschap hun krachten gebundeld in een netwerk ‘Operatie Steenbreek Amersfoort’, om samen zo veel mogelijk stenen in Amersfoortse tuinen te vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

Het Netwerk Steenbreek Amersfoort richt zich op de particuliere tuinbezitters van Amersfoort door hen op een actieve manier bewust maken van de belangen van meer groen in de eigen omgeving.

 

Amersfoort Klimaatbestendig video

Bekijk de video Amersfoort Klimaatbestendig

En dit moet ook rainproof

Praat mee