Gemeente

Gemeente

Klimaatverandering is zichtbaar; hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico's op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen.

Klimaatadaptatie betekent dat we als gemeente ‘werk met werk maken’: bij (her)inrichtingsprojecten nemen we de mogelijkheden voor klimaatadaptatie mee. Hieronder een aantal voorbeelden hoe we dat doen.

Project
Veel schoolpleinen in Amersfoort waren grijs en betegeld. Helaas. Want groene schoolpleinen zijn goed voor iedereen. Kinderen spelen er graag en meer gevarieerd en er is veel te leren en te ontdekken.
Project
Om het water van een flinke bui zoveel mogelijk te kunnen infiltreren zijn bij het plein de Zonnehof meerdere klimaatadaptieve maatregelen met verschillende technieken toegepast.
Project

Vanaf juni 2019 zijn de klimaatbestendige voorbeeldtuinen op Landgoed Schothorst te bezoeken.