In de media

Initiatiefnemers en Rainproof gerelateerde projecten komen geregeld in het nieuws. Een overzicht van activiteiten in de media.

Geldgebrek, niet weten waar je moet beginnen, of fysieke beperkingen: er zijn allerlei redenen waarom mensen hun (voor)tuin niet kunnen vergroenen.

In Amersfoort Zuid wordt met het bakfietsproject Tuin hulp geboden aan mensen met een kleine beurs of aan mensen waarbij het tuinieren door verschillende omstandigheden niet (meer) lukt.

Artikel gepubliceerd in Trouw, 28 maart 2020

Wie in tijden van thuisisolatie al het geluk heeft van een balkon of een lapje achtertuin kan prima aan de slag. 

Tuinieren zonder tuin: Amersfoorters bedenken ‘logeertuin’ voor mensen met minder budget, AD Amersfoort, 2 maart 2020

Groene tuinen dankzij Operatie Steenbreek - Stad Amersfoort artikel, 6 mei 2019

Vanaf 2016 werken steeds meer bewoners, organisaties en groenprofessionals samen om Amersfoort groener te mak

Operatie Steenbreek: 1.600 vierkante meter wordt groen - artikel in de Stad Amersfoort van 22 oktober 2019

Met 25 projecten gaat Steenbreek Openbare Ruimte komende tijd de stad verder vergr

Artikel in het Vakblad Groen, nummer 1, jaargang 2018

Het klimaat verandert en dat is ook merkbaar en zichtbaar in Nederland.