Primaire tabs

  • Home
  • Netwerk Steenbreek Amersfoort

Netwerk Steenbreek Amersfoort

In Amersfoort hebben groene organisaties en ondernemers zich verenigd in het Netwerk Steenbreek Amersfoort met als doel particuliere tuinen te vergroenen.

De groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en het waterschap hebben in Amersfoort hun krachten gebundeld om zoveel mogelijk tuinen van particuliere eigenaren klimaatbestendig maken. Onder klimaatbestendigheid wordt hier verstaan: hemelwater langer laten vasthouden (infiltreren) in eigen tuin met zo weinig mogelijk steen en zoveel mogelijk groen.

Want het is voor dit netwerk duidelijk dat het klimaat verandert en dat gezamenlijk actie moeten worden ondernomen om Amersfoort klimaatbestendig te laten zijn en blijven. Als we niets doen krijgen we in de toekomst steeds meer last van droogte, hitte en wateroverlast door hevige regenval.

Met het platform ‘Amersfoort Rainproof’ wil het netwerk groen in tuinen, op daken, gevels en op balkons in Amersfoort stimuleren. Op dit platform kun je informatie, tips en maatregelen vinden, tuinen met voorbeelden vinden, aanvragen en kennis en ervaringen uitwisselen, en bovenal hoe je zelf aan de slag kunt gaan.

Logo Netwerk Steenbreek Amersfoort

En dit moet ook rainproof

Praat mee