Tipsdak

Tip

Een inspirerende oplossing van Frank Veenhuizen

Maatregel
Extensieve groene daken hebben een dunne substraatlaag en een sedumbegroeiing, eventueel aangevuld met kruiden en grassen. Ze bieden capaciteit voor regenwaterbuffering, beperken de opwarming van het dak, en zijn prettig om naar te kijken.
Maatregel
Een intensief groen dak, ook wel natuurdak genoemd, heeft een gevarieerde beplanting en kan daardoor in vergelijking met extensieve groene daken, relatief veel regenwater vasthouden.
Maatregel
Door regenpijpen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: minder afvoer van schoon water, minder vuilwaterlozingen en aanvulling van het grondwater.
Maatregel
Bij waterdaken blijft het regenwater tijdelijk op het dak staan. Het water wordt vertraagd afgevoerd door een geknepen (versmalde) afvoer, zodat er uiteindelijk voor een volgende bui weer genoeg opslagcapaciteit is.