Primaire tabs

Hammarby Sjostad

Bedekte goten

Een eenvoudig voorbeeld van een bovengrondse afvoer is een goot afgedekt met een rooster. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten verkrijgbaar. Deze goten kunnen zowel in de tuin als op straten en pleinen gebruikt worden. Een conventioneel straatprofiel kan eventueel dan ook zonder kolken uitgevoerd worden.

De bedekte goten kunnen door hun grotere diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval dan open goten. Nog een voordeel van afgedekte goten is dat ze het gebruik van de weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Wel verdienen ze extra aandacht in het beheer. Ze kunnen namelijk niet met een reguliere borstelwagen gereinigd worden, maar moeten regelmatig doorgespoeld worden.


Schematische doorsnede bedekte goot ©atelier GROENBLAUW


©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten    

Data

Diepte: variabel
Helling: helling is ingebouwd
Lengte: max. 100 m in een vlakke omgeving