Primaire tabs

Drempels voor watersturing

Drempels voor watersturing

Strategisch geplaatste verkeersdrempels helpen het water in de gewenste richting te sturen bij wateroverlast door een hevige regenbui.

De verkeersdrempels kunnen zo geplaatst worden dat lager gelegen kwetsbare gebieden niet volstromen met regenwater uit de omgeving. Het regenwater kan bijvoorbeeld naar een groenzone geleid worden, waar het tijdelijk vastgehouden wordt. Het water kan ook tussen twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat vastgehouden worden.

Let wel op dat de dubbele functie van deze verkeersdrempels bekend is bij de publieke organisatie, zodat bij een herprofilering van de straat de verkeersdrempels blijven bestaan.

Schematische doorsnede van een verkeersdrempel
Schematische doorsnede van een strategisch geplaatste verkeersdrempel. 

Drempel voor watersturing van Hallstraat
Drempels voor watersturing van Hallstraat. ©Merlijn Michon

Praat mee