Primaire tabs

Bovengrondse afvoer regenwater

Geleiding regenwater over de weg

Bij herstructurering en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden loopt waar het minder schade veroorzaakt.

Het geleiden van water via de weg kan op twee manieren: of door de weg op één oor te leggen of door verval in de weg aan te brengen. Wegen kunnen ook zo ingericht worden dat ze water bufferen en lager gelegen kwetsbare gebieden ontzien. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden met de locatie van verkeersdrempels en opritten, zodat deze de geleiding of tijdelijke berging niet tegengaan.

Let wel op dat de dubbele functie van deze verkeersdrempels bekend is bij de publieke organisatie, zodat bij een herprofilering van de straat de verkeersdrempels blijven bestaan.

doorsnede straat op 1 oor voor uitvoering
Schematische doorsnede van de weg voor uitvoering. 

doorsnede straat op 1 oor na uitvoering
Schematische doorsnede van de weg op één oor na uitvoering.