De maatregelen-toolbox

Foutmelding

Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.
  • Home
  • Maatregelen-toolbox

Het regenbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Deze maatregelen-toolbox biedt voor professionals en bewoners informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten. Kijk hier voor meer informatie over de oplossingsrichtingen water afvoeren, water gebruiken, water infiltreren, water vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen

Onderstaande filters helpen je om de juiste maatregel te vinden.