Primaire tabs

Herintroductie van het trottoir

Herintroductie van het trottoir

Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water op straat houden of richting een groenzone sturen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de huizen droog.

In veel steden en wijken zijn trottoirs verdwenen in het kader van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en het verkeersluw maken van binnensteden. Een verhoogd trottoir kan bij een beperkte overstroming wateroverlast in de woning voorkomen. Voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers kunnen op strategische plaatsen hellingbanen aangelegd worden.

Schematische doorsnede stoep
Schematische doorsnede van een teruggebracht stoep in het straatprofiel.

Herintroductie van het trottoir
Stoeprand in de van Hallstraat houdt afstromend water tegen. ©Merlijn Michon