Primaire tabs

Holle weg Nieuwendammerdijk

Holle weg

Een holle weg vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de straat. Gecombineerd met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/of drempel in huizen, kan dit wateroverlast voorkomen.

Holle wegen kunnen veel meer water bergen en afvoeren dan open goten of normale bol gelegde wegen. Afschot en verval zijn vaak minder een belemmering voor het overbruggen van afstanden die groter zijn dan de bij open goten genoemde 50 meter, doordat de afstand tot de bebouwing vaak groter is en er dus iets meer met de wegpeilen kan worden gevarieerd.

Doordat het verkeer ook tijdens regen gebruik maakt van deze wegen, kan dit leiden tot opspattend water. Communicatie over aangepast rijgedrag is nodig om hekgolven te voorkomen die de huizen kunnen binnenlopen. 

Holle weg
Schematische doorsnede holle weg ©atelier GROENBLAUW

Waterbergende Burmanstraat
De Waterbergende Burmanstraat. ©Merlijn Michon