Primaire tabs

Verticale infiltratie

Infiltratieputten

Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen zijn vaak verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren. 

Ze hebben geen ruimtebeslag bovengronds. Er kan dus meer regenwater gebufferd worden en vertraagd afgegeven worden aan het grondwater. Infiltratieputten bestaan in allerlei afmetingen voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor een heel huizenblok. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Schematische doorsnede van een infiltratieput
Schematische doorsnede van een infiltratieput.