Primaire tabs

Open goot GWL terrein

Open goten

Een goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer, die past in de tuin, op straat, in parken en op pleinen. Bij toepassing op straat, is het straatprofiel identiek aan een conventionele oplossing, alleen heeft het profiel een iets verdiepte goot in plaats van straatkolken.

Het via de goot afstromende water wordt naar het oppervlaktewater geleid of door middel van een infiltratievoorziening in de bodem geïnfiltreerd. Let wel op: in een wijk zonder regenwaterriool met open goten moet er altijd een afschot zijn voor het regenwater.

In nieuwe situaties kan de weg zelf op afschot gelegd worden. In bestaande situaties kan de goot op afschot worden gelegd, doordat de goot steeds dieper wordt. Er is dan wel een maximum aan de lengte van de goot, omdat deze anders te diep wordt en bij een gangbare breedte van 30cm niet meer met een borstelwagen te reinigen is.

GWL terrein open gootOpen goot op het GWL-terrein. ©Merlijn Michon

molgoot
Molgoot. ©Amar Sjauw en Wa.

Voordeel van de ondiepe goot is dat er vrijwel geen beperkingen in het gebruik zijn: fietsen en voetgangers kunnen de weg met goot passeren en het straatprofiel hoeft niet aangepast te worden.

Goten kunnen gemaakt worden uit het materiaal van de bestrating maar er zijn ook prefab betonnen goten beschikbaar waarbij de bodem van de goot een eigen afschot heeft en de goot ten opzichte van de bestrating steeds dieper wordt. Fietser en voetgangers kunnen deze goot niet passeren. Deze goot kan ook niet gereinigd worden met borstelwagens, maar moet periodiek schoongespoten worden. 

Molgoot
Schematische doorsnede molgoot © atelier GROENBLAUW

prefab molgoot
Schematische doorsnede prefab molgoot © atelier GROENBLAUW

open goot
Schematische doorsnede open goot © atelier GROENBLAUW