Primaire tabs

Waterbestendige nutsvoorzieningen

Rainproof nutsvoorzieningen

In gebieden met een risico op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) en communicatie zo ingericht worden dat ze functioneel blijven of dat er alternatieven beschikbaar zijn tijdens en na wolkbreuken.

De bovengrondse nutsvoorzieningen moeten op plekken met een overstromingsrisico verhoogd geplaatst worden; dit geldt bijvoorbeeld voor transformatorhuisjes en netwerkkastjes. Ondergrondse delen van nutsvoorzieningen zoals drinkwaterleidingen, riool- en gasbuizen moeten diep genoeg gelegd worden zodat ze niet kunnen opdrijven.

Afgesloten drinkwaterreservoirs kunnen een tijdelijk alternatief voor de drinkwatervoorziening zijn. Bij stijgend waterpeil moeten rioleringen voorzien zijn van keerkleppen om te voorkomen dat de gebouwen via het riool volstromen. 

doorsnede rainproof nutsvoorziening
Schematische doorsnede rainproof nutsvoorziening. 

Praat mee