Primaire tabs

Open waterloop

Stedelijke waterlopen

Open stedelijke waterlopen kunnen regenwater afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan in nieuwbouw worden toegepast, of bij herstructurering voor zover er ruimte is.

Als er voldoende ruimte is, kan een stedelijke waterloop voor regenwaterafvoer een aantrekkelijke toevoeging zijn in de stad. De verschillende bovengrondse afvoermogelijkheden, zoals open goten en greppels, kunnen afwateren op een open stedelijke waterloop. Een stedelijke waterloop hoeft niet altijd opnieuw aangelegd te worden, maar kan ook onderdeel zijn van de reconstructie van een oude waterloop.

Een voorziening die regenwater tijdelijk vasthoudt, moet zo ontworpen worden dat ze aantrekkelijk blijft bij hoge en lage waterstanden. Dit kan bij waterlopen met een natuurlijke uitstraling door flauwe oevers aan te leggen. Bij meer stedelijke, steenachtige waterlopen kan dit door een getrapte kade te maken.

Open waterloop
Schematische doorsnede open waterloop ©atelier GROENBLAUW