Is er ruimte voor regenwater op jouw plein?

Plein
1
1

Waterplein

Een waterplein is een verdiept aangelegd stuk openbare ruimte waar regenwater vanuit de omgeving zichtbaar naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden. Bij een hevige bui ontlast het waterplein zo het rioolstelsel. Bovendien kun je regenwaterberging op mooie en praktische wijze combineren met andere functies, zoals speel- en sportvoorzieningen. Goed onderhoud is dan wel een must. Iedere keer nadat het waterplein is leeggepompt, moet het worden schoongemaakt. Tegelijkertijd bewijst de praktijk: waterpleinen blijken populaire ontmoetingsruimtes voor wijkbewoners.
Ga naar maatregel
2
2

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past op pleinen en in straten, tuinen en parken. Regenwater kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of worden aangesloten via een put op het riool. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.
Ga naar maatregel
2
2

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past op pleinen en in straten, tuinen en parken. Regenwater kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of worden aangesloten via een put op het riool. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.
Ga naar maatregel
3
3

Stedelijke waterloop

Een open stedelijke waterloop kan regenwater zichtbaar afvoeren en tijdelijk vasthouden. Het permanent aanwezige water in de waterloop stijgt tijdens een extreme wolkbreuk. Elke waterloop moet daarom wel zo worden ontworpen dat hij aantrekkelijk en veilig blijft bij zowel hoge als lage waterstanden. Een waterloop kan prima bij nieuwbouw of als reconstructie van een oude waterloop in de publieke ruimte worden geïntegreerd.
Ga naar maatregel
4
4

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van waterpleinen, beplanting en infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel
4
4

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van waterpleinen, beplanting en infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel
4
4

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratiecapaciteit, bijvoorbeeld door middel van waterpleinen, beplanting en infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel
5
5

Stedelijke infiltratiestrook

Een stedelijke infiltratiestrook is geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratiestrook geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. De aanwezige beplanting zuivert het water zelfs enigszins voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
5
5

Stedelijke infiltratiestrook

Een stedelijke infiltratiestrook is geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratiestrook geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. De aanwezige beplanting zuivert het water zelfs enigszins voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
6
6

Infiltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Je kunt ze bijvoorbeeld toepassen bij de (her-)aanleg van sportvelden, wegen en parkeergarages. Of als overstort van het waterplein. Voordeel: ze nemen alleen ondergronds ruimte in en leveren daardoor dubbel grondgebruik op.
Ga naar maatregel
7
7

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater langdurig hoog komt te staan.
Ga naar maatregel
8
8

Rainproof boomconstructie

Straatbomen hebben, net als andere planten, een positieve rainproof werking. Zowel de bomen zelf als de boomspiegels houden regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra drainerende maatregelen nodig, zoals verticale infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels droog - ze mogen namelijk niet langer dan 48 uur nat zijn - en stroomt het gefilterde water richting de ondergrond.
9
9

Groene schoolpleinen

Een schoolplein met minder tegels en meer groen heeft veel voordelen. Het groene karakter biedt natuurbeleving en educatiemogelijkheden. Bovendien helpt een groen schoolplein om regenwater op te vangen of in de bodem te laten zakken en zo het grondwater aan te vullen. Het beperkt wateroverlast bij heftige regenbuien en het regenwater van plein, dak en fietsenstalling is ook nog eens nuttig voor de planten. Is het plein te klein, dan is er wellicht plaats voor een verticale moestuin. Tip: je kunt tegels rond klimrekken en op een voetbalveld prima vervangen door gras of schors.
10
10

Beplanting

Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant oppervlak. Beplanting houdt water vast en verbetert door de doorworteling het infiltratievermogen van de bodem. Zeker hoge planten hebben een gunstig effect. Tip: kies planten die goed tegen natte en droge omstandigheden kunnen, bijvoorbeeld kattenstaart en spirea. Vraag een hovenier om advies op maat voor je locatie.
Ga naar maatregel
11
11

Bedekte goot

Een eenvoudig voorbeeld van een bovengrondse afvoer is een met een rooster afgedekte goot. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab-producten verkrijgbaar. Je kunt deze goten zowel in de tuin als op schoolpleinen gebruiken. Ze hebben als voordeel dat voetgangers en spelende kinderen er ongehinderd overheen kunnen lopen. Wel verdienen ze extra aandacht in het beheer. Ze kunnen namelijk niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd, maar moeten regelmatig worden doorgespoeld.
Ga naar maatregel
12
12

Waterelementen

Waterelementen, zoals fonteinen en watervalletjes, verfraaien pleinen en tuinen. Het water kan voor een groot deel van het jaar van omliggende daken komen. Zo bespaar je drinkwater, ontlast je het riool en verkoelt de omgeving door verdamping ook nog eens. Extra voordeel is de speelfunctie van een waterelement. Let dan wel goed op de waterkwaliteit en zet voor goede zuivering filters, zandfilters of helofytenfilters in.
Ga naar maatregel

Aan de slag op het plein

Deze Amersfoorters gingen je al voor

Voorbeeld
Veel schoolpleinen in Amersfoort waren grijs en betegeld. Helaas. Want groene schoolpleinen zijn goed voor iedereen. Kinderen spelen er graag en meer gevarieerd en er is veel te leren en te ontdekken.
Voorbeeld
Om het water van een flinke bui zoveel mogelijk te kunnen infiltreren zijn bij het plein de Zonnehof meerdere klimaatadaptieve maatregelen met verschillende technieken toegepast.

...meer inspirerende voorbeelden die de stad rainproof maken

Lees meer
Wolk

Wat gebeurt er in de stad?

Op donderdagavond 4 november jl, werd door een aantal leden van het Netwerk Steenbreek Amersfoort weer een kenniscafé georganiseerd.

Op woensdag 27 oktober jl, ontmoetten meer dan 50 bewoners, raadsleden en ambtenaren elkaar in Het Groene Huis.