Is jouw straat rainproof?

Straat
1
1

Rainproof boomconstructie

Straatbomen hebben, net als andere planten, een positieve rainproof werking. Zowel de bomen zelf als de boomspiegels houden regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra drainerende maatregelen nodig, zoals verticale infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels droog - ze mogen namelijk niet langer dan 48 uur nat zijn - en stroomt het gefilterde water richting de ondergrond.
1
1

Rainproof boomconstructie

Straatbomen hebben, net als andere planten, een positieve rainproof werking. Zowel de bomen zelf als de boomspiegels houden regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra drainerende maatregelen nodig, zoals verticale infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels droog - ze mogen namelijk niet langer dan 48 uur nat zijn - en stroomt het gefilterde water richting de ondergrond.
1
1

Rainproof boomconstructie

Straatbomen hebben, net als andere planten, een positieve rainproof werking. Zowel de bomen zelf als de boomspiegels houden regenwater deels vast. Wanneer veel regenwater afstroomt naar de boomspiegel, zijn extra drainerende maatregelen nodig, zoals verticale infiltratiekratten met filters. Zo blijven de wortels droog - ze mogen namelijk niet langer dan 48 uur nat zijn - en stroomt het gefilterde water richting de ondergrond.
2
2

Grotere rioolbuizen

Om wateroverlast in straten te verkleinen, is het vergroten van rioolbuizen een rainproof optie. Door de grotere buis wordt het water sneller verplaatst naar gebieden met bergingscapaciteit, zoals grachten. Let wel: het is een dure maatregel en kostentechnisch meestal alleen mogelijk bij geplande rioolvervanging. Daarnaast is in de stad de ruimte in de ondergrond zeer beperkt door alle andere kabels en leidingen.
Ga naar maatregel
3
3

Stedelijke infiltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door de aanwezige beplanting wordt het water zelfs enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
3
3

Stedelijke infiltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door de aanwezige beplanting wordt het water zelfs enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
4
4

Holle weg

Een holle weg vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de straat. Gecombineerd met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/of verhoogde drempel in huizen, kan dit wateroverlast voorkomen. Natuurlijk is het ook zaak dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zichzelf bekwamen in rainproof rijgedrag tijdens hoosbuien, zodat ze geen hekgolven veroorzaken die de huizen kunnen binnenlopen.
Ga naar maatregel
5
5

IT riool

Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt het regenwater door geperforeerde buizen, omwikkeld met geotextiel, in de bodem geïnfiltreerd. Als niet al het regenwater kan worden geïnfiltreerd, dan werkt de buis als een gewone afvoer. Een IT riool moet altijd boven het grondwater liggen. Nadeel is dat ondergrondse calamiteiten, zoals verontreiniging, niet zichtbaar zijn.
Ga naar maatregel
6
6

Open goot

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past op straat, in de tuin, in parken en op pleinen. Regenwater kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid of aangesloten worden via een put op het riool. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.
Ga naar maatregel
7
7

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater langdurig hoog komt te staan.
Ga naar maatregel
7
7

Waterpasserende verharding

Klinkers of tegels met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding wordt vaak toegepast in combinatie met drainage. Zo wordt voorkomen dat het grondwater langdurig hoog komt te staan.
Ga naar maatregel
8
8

Leve de stoeprand

Tijdens een hevige regenbui kunnen stoepranden het water op straat houden of richting een groenzone sturen. Zo blijven trottoirs begaanbaar en huizen droog. Vaak zijn trottoirs verdwenen om de binnenstad toegankelijk en verkeersluw te maken. Hoog tijd voor een comeback dus, nu het steeds vaker en harder regent. Om toegankelijkheid te waarborgen, kunnen voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers op strategische plaatsen hellingen worden aangelegd.
Ga naar maatregel
9
9

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan het strategisch plaatsen van verkeersdrempels helpen het water richting oppervlaktewater of groenzone te sturen. Ook kan het water tussen twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat worden vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager gelegen kwetsbare gebieden niet via de weg volstromen met het regenwater uit de directe omgeving.
Ga naar maatregel
9
9

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan het strategisch plaatsen van verkeersdrempels helpen het water richting oppervlaktewater of groenzone te sturen. Ook kan het water tussen twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat worden vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager gelegen kwetsbare gebieden niet via de weg volstromen met het regenwater uit de directe omgeving.
Ga naar maatregel
10
10

De weg als geleider

Bij herstructurering en bij de aanleg van nieuwbouwwijken kunnen wegen zo worden aangelegd dat het regenwater naar gebieden loopt waar het minder schade veroorzaakt. Het geleiden van water kan door simpelweg verval in de weg aan te brengen, of door de weg ‘op één oor’ te leggen, zodat het water over de lengte of de breedte wegstroomt. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de locatie van verkeersdrempels en opritten, zodat deze de geleiding niet tegengaan.
Ga naar maatregel
11
11

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder een rij tegels langs de gevel van je huis aan de straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een overstortvoorziening richting oppervlaktewater of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen bij aan een groener straatbeeld.
Ga naar maatregel

Aan de slag in de straat

Deze Amersfoorters gingen je al voor

...meer inspirerende voorbeelden die de stad rainproof maken

Lees meer
Wolk

Wat gebeurt er in de stad?

Update 18 april: alle beschikbare adviesgesprekken zijn inmiddels vol. Inschrijven is niet meer mogelijk. Mogelijk komt er later in het jaar nog een vervolgactie.

Op donderdag 15 september organiseerde het Netwerk Steenbreek / Amersfoort Rainproof een kenniscafé over het belang van bomen in tijden van klimaatverandering.