Woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties

Portaal en de Alliantie verhuren veel woningen met tuinen aan huurders waarvan ook mensen met een kleine beurs. In de praktijk zien we dat veel huurders moeite hebben met het inrichten en onderhouden van een tuin. Vaak ontbreken financiële middelen of heeft een huurder teveel andere zorgen en wordt de tuin vergeten. Het resultaat: de tuin wordt betegeld. Wij zien het als doel om bewoners bewust te maken van de mogelijkheden voor een groene, onderhoudsvriendelijke tuin. Die zijn er natuurlijk genoeg, al weten veel bewoners dit niet.

Hieronder zijn voorbeelden gepubliceerd acties van de woningbouwverenigingen, soms in samenwerking met Netwerk Steenbreek Amersfoort.

Project
Samenwerking tussen Portaal, gemeente, Steenbreek en bewoners. Veel tuinen aan de Boldershof waren ingericht met tegels en schuttingen of waren verwilderd omdat de bewoner het onderhoud niet voor elkaar kreeg